HTML/JavaScriptNgocDungLyhoa chân thành cảm ơn các bạn ghé thăm

Thứ Hai, 26 tháng 10, 2015

TÔI VẪN LÀ TÔI


TÔI VẪN LÀ TÔI

Tôi vấn là tôi mãi tuổi thơ
Dù chiều ác xế ánh trăng mờ
Ngày đêm thơ họa cùng thi hữu
Tìm lấy nguồn vui chẳng bỏ lơ

Tôi vẫn là tôi lắm mộng mơ
Của thời trai trẻ chẳng ngu ngơ
Một con ong nhỏ siêng tìm kiếm
Làm mật yêu hoa đến tận giờ

Nay già tóc bạc vẫn là tôi
Sức yếu tuổi cao chí chẳng tồi
Xướng họa văn chương còn sắc xảo
Cầu trời khấn phật sức mười mươi

Thứ Hai, 19 tháng 10, 2015

TUỔI GIÀ
TUỔI GIÀ
Nhà cửa buồn thiu khách vãn chơi
Một phòng một máy một hồn tôi
Sớm trưa mở máy xem tin tức
Chiều tối ra vào dạo lóc chơi
Thi hữu sẻ chia về tụ hội
Bạn bè liên kết đến luân hồi
Tuổi già sức yếu trông cũng khá
Sống đến ngày nay thọ lắm rồi


Thứ Hai, 12 tháng 10, 2015

HÀN MẶC TỬ VÀ TRĂNGHÀN MẶC TỬ VÀ TRĂNG

Mặc Tử thuở xưa có Mộng Cầm
Cuối đời trọng bệnh vẫn kề chăm
Hồn thơ mãi miết cùng trăng gió
Cùi hủi nào đâu có ngại ngần !?

Trăng Hàn Mặc Tử thật yêu đời
Cành liễu đong đưa vẫn lã lơi
Bờ cát mênh mông đầy ảo ảnh
Biển xanh dậy sóng vẫn rong chơi

Rồi một ngày kia thật não nùng
Trăng rơi xuống biển vỡ rưng rưng
Hồn Hàn Mặc Tử cùng chìm lắng
Để lại cho đời thơ với trăng


Thứ Hai, 5 tháng 10, 2015

NHỚ THU XƯATHU XƯA

Thu này ta lại nhớ thu xưa
Hoa đẹp bướm bay đến ngẩn ngơ
Trời đất giao hòa tình mộng thắm
Trăm năm mãi nhớ chép thành thơ